Anket Yönetimi

AMAÇ

Hedef kitlenin algılamasını ölçmek, bulgular doğrultusunda hedef kitle hakkında kararlar almaktır.

Bu seminerin sonunda katılımcılar; bilimsel değeri olan bir anket yönetmenin yol ve yöntemlerini tanımlayabileceklerdir.

İÇERİK

 • Anketin gerekli olduğu durumlar,anket türleri, ölçek türleri, soru türleri
 • Araştırma hipotezinin tanımı, hedef kitle ve denek yapısının tasarımı
 • Ölçek geliştirme (anket sorusu hazırlama ve anket formu tasarımı
 • Uygulama öncesi saha çalışması, maliyet hesaplama, genel uygulama denetimi, yanıtların denetimi
 • Veri girişi ve betimsel istatistikler
 • Serpilme diyagramı, iki nicel değişken arasındaki ilişkinin yönünün ve şiddetinin korelasyon analizi ile araştırılmasına ilişkin uygulamalar ve yorumlar
 • Bağımsız iki örneklem Mann-Whitney U testi ve bağımlı iki örneklem Wilcoxon testi uygulamaları ve yorumlar
 • İkiden fazla (k) bağımsız örneklem Kruskal-Wallis H testi, ikiden fazla (k) bağımlı örneklem Friedman testi uygulama ve yorumları
 • Tek örneklem ki-kare uygunluk testi uygulaması ve yorumlar,  iki nitel değişken arasındaki ilişki (Chi square – crosstab) uygulaması ve yorumlar
 • Araştırma hipotezinin reddi veya kabulü
 • Uygulamaya yönelik çözülmüş ek örneklerin incelenmesi
 • Sınav

HEDEF KİTLE

 • Hedef kitlesinin algılamasını, tutumunu araştırmak isteyen yöneticiler, uzmanlar
 • İnsan ilişkileri içeren her türlü görevdeki yöneticiler, uzmanlar
TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
28/11/2019
10:00-16:00
Anket Yönetimi
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul