Eğiticinin Eğitimi

AMAÇ

Bu seminerin sonunda katılımcılar; yetişkin eğitiminin ilke ve yöntemlerini kullanarak etkin eğitimler gerçekleştirebileceklerdir.

İÇERİK

 • Kurumsal gelişimde iç eğitimin önemi ve eğitimci kişi özellikleri
 • Yetişkin eğitiminde öğrenme-öğretme ilkeleri: temel kavramlar, kalıcı öğrenme ilkeleri, etkili öğretim aşamaları
 • Öğretim yöntemleri: düz anlatım, soru – yanıt, tartışma, gösterim – beceri eğitiminde dört adım metodu, örnek olay, rol oynatma, takım çalışması
 • Beceri eğitiminde iş talimatlarından, standart operasyon prosedürlerinden (SOP) yararlanma ve SOP’leri basitçe hazırlama ve görüntülü iş talimatı eğitimi imkanı veren MethodWizard yazılımı örnek uygulamaları
 • Öğretim süreci:
  • Durum saptama: gereksinim saptama, hedef kitle analizi, kurumsal olanakların analizi
  • Tasarım: Amaçların ve içeriğin tasarımı, ölçme araçlarının belirlenmesi, öğretim yönteminin seçimi
  • Üretim: Materyal hazırlama, ölçme araçlarını hazırlama
  • Ortam düzenleme: görsel işitsel teknolojiler, eğitim ortamları ve öğrenme çevresi
  • Sunuş: etkili başlama, konunun sunumu, yanıtlama, sorunlu katılımcılarla başa çıkabilme, bitirme
  • Ölçme ve değerlendirme
   • Araçları: başarı testleri, tutum ölçekleri, gözlem formları, denetim listeleri
   • Kirk Patrik modeli değerlendirme: tepki, öğrenme, davranış değişikliği, sonuçlar
 • Katılımcı uygulamaları
  • Eğitime kâğıt üzerinde hazırlanma
  • Eğitime sunuş provalarıyla hazırlanma

YÖNTEM

 • Eğitimin ilk yarısı teoriyi aktarmak, katılımcıların verecekleri eğitimleri bu teorik bilgiler ışığında tasarlamaları için kullanılmaktadır.
 • Eğitimin ikinci yarısında her katılımcıya ikişer kez 7’şer dakikalık sunuş yaptırılmakta, her sunuşun ardından katılımcıya geri bildirim verilmektedir. Tüm sunuşlar kayda alınmaktadır.
 • Katılımcıların iki sunuşu arasındaki fark, eğitimin etkinliğini ortaya koymaktadır.

Not: Katılımcıların hazırladığı ve/veya kullandığı eğitim materyali ile eğitime gelmelerini rica ederiz.

TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
19/11/2019-20/11/2019
10:00-16:00
Eğiticinin Eğitimi
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul