Eğitim Yönetimi

AMAÇ

Eğitim organizasyonundan örgütsel öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya kadar geniş bir uğraş ve sorumluluk alanına sahip eğitim yöneticileri bu programın sonunda;

 • Örgütsel öğrenmenin önündeki engelleri ve bunlardan kurtulma yollarını açıklayabilecekler,
 • Eğitim planlama, gerçekleştirme, etkinliği gözden geçirme süreçlerini tanımlayabileceklerdir.

İÇERİK

 • Örgütsel öğrenme ve kuruluşun eğitim sisteminin ilişkisi
 • Eğitim kategorileri: kuruluşa girişte ve kadro değiştirdikçe alınacak teknik, uzmanlık, iletişim, analizcilik, yöneticilik eğitimleri
 • Eğitim ihtiyacının analizi: analiz tekniklerine bakış, performans ve kariyer sistemlerinin sonuçlarında yararlanma
 • Eğitim takvimin hazırlanması
 • Eğitimcilerin seçimi (iç ve dış eğitimciler, eğitim kurumları)
 • Eğitim bütçelerinin hazırlanması
 • Eğitim ortamlarının hazırlanması
 • İş talimatları ile iş başı eğitimleri ilişkisi, standart operasyon talimatları (SOP) ve  SOP hazırlama ve görüntülemeyi kolaylaştıran MethodWizard yazılımı uygulama örnekleri
 • Eğitimlerin değerlendirilmesi
  • Ölçme-değerlendirme araçları: başarı testleri, tutum ölçekleri, gözlem formları, denetim listeleri
  • Öğeler/aktörler: eğitim yöneticisi, katılımcının yöneticisi, katılımcı, eğitim kuruluşu, eğitimci, materyal, ortam
  • Evreler: eğitim öncesi, eğitim esnası, eğitim sonu, eğitim sonrasındaki dönem
  • Kirk Patrick değerlendirme modeli: tepki, öğrenme, davranış değişikliği,  sonuçlar
  • İyileştirmelerin planlanması ve takibi
 • Eğitim yönetimi prosedürü

HEDEF KİTLE

Eğitim yönetici adayları ve eğitim yöneticileri

TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
18/11/2019
10:00-16:00
Eğitim Yönetimi
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul