Gri Yaka Yönetim Sistemleri

griönlükAMAÇ
Ne beyaz ne de tam olarak mavi yakalı olmayan ama kuruluş için çok kıymetli olan yetişmiş bir bakımcıyı, formeni, yetişmiş dış ticaret operasyonları personelini, santral operatörünü, yetişmiş satış danışmanını, yetişmiş hemşiresini, hostesini, yazılımcısını, … kaybetmeyi, başka kuruluşlara kaptırmayı kim ister? GRİ YAKALI personelini elde tutmak isteyen yöneticiler, onların ihtiyaçlarına duyarlı yönetim sistemleri kurmak için kolları sıvıyor.

Bu seminerin amacı, beyaz yakalı personel ile mavi yakalı personel arasındaki kıymetli personelin ihtiyaçlarına duyarlı insan yönetim sistemleri oluşturmak suretiyle kuruluşun bel kemiğini oluşturan ara kademe personelin bağlılığını ve performansını yükseltmektir.
İÇERİK

 • Neden beyaz yakalı veya mavi yakalı insan kaynağı yönetim sistemleri bazı grup çalışanlar için yeterli olamamaktadır?
 • Gri yakalı çalışan kapsamına girebilecek iş unvanları hangileridir?
 • Hangi insan kaynağı yönetim süreçleri gri yakalı çalışanlar için revize edilmelidir?
 • Hizmet kuruluşlarında mavi yakalı, gri yakalı personel olur mu?
 • Hangi tip işler hangi tip hizmet kuruluşlarında mavi ve gri yakalı personel statüsünde ele alınmalıdır?
 • Altın yakalı, yeşil yakalı diyerek renk tayfının tamamı için farklı İK sistemleri mi kurmak gerekecek?
 • Paralel Çalıştaylar
  • Üretim kuruluşundan gelen katılımcılarla;
   • Gri yakalı personel unvan listesini oluşturmak,
   • Gri yakalı personel için gerekli İK yönetim sistemlerini belirlemek
  • Hizmet kuruluşundan gelen katılımcılarla;
   • Personel unvanlarını beyaz, gri, mavi yaka personel kategorilerinde listelemek
   • Gri yakalı personel için gerekli İK yönetim sistemlerini belirlemek

GEREKLİ ÖN ÇALIŞMA
Katılımcıların şirketlerinin organizasyon şemalarını ve iş unvan listelerini seminere getirmeleri çalıştayların etkinliği açısından önemli bir ön hazırlıktır.
HEDEF KİTLE
Tepe yöneticiler, İK yöneticileri, üretim/hizmet yöneticileri

Etkinlik Yok