İş Değerlendirme-Ücretlendirme

AMAÇ

İş değerleme sistemi sayesinde iş gören, aldığı ücretin yaptığı işin karşılığı olduğu bilincini kazanır. Adil bir ücret sistemi, çalışan tatminini ve bağlılığını yükseltir, çalışanları yetkinliklerini artırmaya özendirir.

İÇERİK

 • Bir üretim faktörü olarak emek ve onun bedeli olarak “ÜCRET”
 • İş değerlendirme öncesinde yapılmış olması gereken işler:
  • Organizasyon yapısı, görev unvanları, iş tanımları, gerekli yetkinlik tanımları
  • Fazla mesai, performans primi, öneri primi, yardım, kıdem primi, enflasyon zammı vb. ödenti tanımları
 • Faktör puan-derece planları: beyaz, mavi ve gri yakalı personel için gerekli ayrımlar
 • İş değerleme yöntemleri
  • Faktör puanlama ve faktör karşılaştırma yöntemi
  • Sıralama yöntemi
  • İkili karşılaştırma yöntemi
 • Ücret eğrisi belirleme ve ilişki analizleri: puan-mevcut ücret, puan-piyasa ücreti ilişkileri
 • İş değeri puanından ücrete geçiş ve ücret eğrisinin çizilmesi,
 • Ücret basamaklarının belirlenmesi
 • Zam tutar ve oran analizleri, yeni ücret sistemine kaç dönemde geçilebileceğinin analizleri
 • Yönetmeliğin yazılı hale getirilmesi
 • Kıdemin, performansın, enflasyonun ücrete etkileri
 • İşin kapsamındaki değişmenin iş değerine ve ücrete etkisi
 • Yeni girenlerin, fazlaca kıdem kazananların ücretlerinin yönetimi

HEDEF KİTLE

Çalışanlar tarafından anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir ücret sistemi kurmak veya var olan sistemi yeniden yapılandırmak isteyen; iş sahipleri, tepe yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, birim yöneticileri

TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
22/11/2019
10:00-16:00
İş Değerlendirme-Ücretlendirme
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul
09/12/2019
10:00-16:00
İş Değerlendirme-Ücretlendirme
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul