Kariyer Yönetimi

AMAÇ

Kariyer yönetimi tepe yönetim ve çalışan açısından zihinde canlandırılan “Hangi kadrolara, ne zaman içerden adam yetişir?” ve “Hangi kadrolara, hangi şartlarda geçilebilir?” gibi iki önemli soruya aynı anda cevap veren bir sistemdir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Hangi pozisyondan hangi pozisyona geçilebileceğinin nasıl belirlendiğini açıklayabilecekler,
 • Çalışanın iş yaşamı evrelerinin kariyer planına etkilerini açıklayabilecekler,
 • Kuruluşun yaşam döngüsünün kariyer planına etkilerini açıklayabilecekler,
 • Kuruluşlarının kariyer planı ile kişisel kariyer planlarını uyumlaştırmanın yol ve yöntemlerini açıklayabilecekler.

İÇERİK

 • Kariyer ve kariyer planlama kavramları
 • Kariyer planlamada taraflar ve kazan-kazandır yaklaşımı
 • Kurumsal ve bireysel iş yaşamı evrelerini kariyer planlamaya etkileri
 • Kariyer planlama ile ilişkili yönetim sistemleri
  • Yönetim-organizasyon ve norm kadro planlama (bu gün ve gelecek dönemler için)
  • İş değerlendirme ve ücret sistemi
  • Performans ve eğitim sistemi
  • Çalışan memnuniyeti anket çalışmaları
 • Kuruluşun kariyer yollarının tanımlanması ve istisnaların nasıl yönetileceğinin belirlenmesi
 • Bireyler için kariyer gelişim cetveli hazırlanması
 • UYGULAMA I: Örgütün kariyer yolları ile bireysel kariyer gelişim cetvellerinin karşılaştırması
 • UYGULAMA II: Performans ve kariyer görüşmeleri “örgütsel kariyer yolu-bireysel kariyer cetveli” çakıştırması

HEDEF KİTLE

Kuruluşun yönetim-organizasyon yapısında söz sahibi yöneticiler ve insan kaynakları birimi yöneticileri

Etkinlik Yok