KURUMSAL “TALENT ACADEMY” PROJELERi

Vizyonları, büyüme hızları, nitelikli işgücünü çekme ve elinde tutma güçleri farklı olan kuruluşların, “Talent Academy” projeleri de kendilerine has olmalıdır.

  • Kuruluşun içinde bulunduğu durumun analizi,
  • Sağlamaya çalıştığı dönüşümün doğru anlaşılması,
  • Destekleyici İK politikalarının üretilmesi,
  • Doğru insanlarla yola çıkılması,
  • Doğru eğitim programlarının kapsama alınması,
  • İş üzerinde eğitim prensibi ile çalışılması,
  • Online; satış, takvim planlama, katılımcılara duyuru, katılım ve başarı raporlaması

ile “Talent Academy”, üzerinize biçilecek bir elbise misalidir.