LİDERLİK FORMASYONU

Tepe yöneticiliğe devam edebilecek bir yolda tökezlememek için…

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

İletişim kopukluğu yaşanmaması için istihdam edilmiş kişiler bazen kendileri kopukluğa sebep olabilirler. İş hayatına adım atıldığında; yüz yüze, telefonda, toplantılarda uyulan resmi iletişim kurallarını öğrenmek, zor insanlarla baş edebilmek, başkalarının zor insanı olmamak için kendini disipline etmeyi öğrenmek demek, iş hayatına sorun eklememeyi, kendini idare etmeyi öğrenmek demektir.

Analizcilik Becerilerinin Geliştirilmesi

Sorun yaratmamayı iletişimcilik modülünde öğrenmiş genç yetenekler, sorun çözme metotları ile kendilerini donatarak süreçlerini iyileştirmeyi bu modülde öğrenirler. Kökleri kuruluşun içine yayılmış ve hatta dışına taşmış problemlere taraflarca kabul edilebilir, kalıcı çözümler geliştirmek iletişim ve analiz becerilerini birlikte kullanmayı (yani ekip kurma ve yönlendirme becerisini) kazandırır ki bu da yöneticiliğe adım atılması anlamına gelir.

Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

Ortamlarını ve araç-gereçlerini bakımlı, temiz-tertipli tutmayı, iş planlamayı ve takip etmeyi, verimlilik arttırmayı, kadro kurmayı ve çalıştırmayı, doğru ücretlendirmeyi, doğru ödüllendirmeyi, kişisel karizmasıyla etki alanını genişletmeyi öğrenen genç yetenekler bu modül sayesinde zamanı geldikçe bir birimin, birkaç birimin, bütün bir kuruluşun, birkaç kuruluştan oluşan bir sektörün, sektörlerden oluşmuş bir holdingin sorumluluğunu almaya hazır olacaklardır.

Uzmanlık Kazandırma ve Geliştirme

Satış-pazarlama, dış ticaret, muhasebe-finans, kalite yönetim sistemleri ve alt konuları, üretim planlama-satın alma, bilgi teknolojileri, büro yönetimi, insan kaynakları süreçlerinin yapılandırılması ve yönetimi gibi konularda uzmanlık kişilere kazandırmak, yetenekleri keskinleştirmek, meslekteki yenilikleri kişilere aktarmak gibi gayelerle hizmet içi eğitimler sürdürülmelidir.

İş üzerinde eğitimin koçlukla bütünleştiği bu modülün içeriği, modüldeki eğitimlerin içerikleri kuruluşunuzun konu uzmanları ile konu uzmanı akademisyenlerin ortaklaşa çalışmasıyla hazırlanır ve sunulur. Sektörel eğitimlerin de yapılandırıldığı bu modülde her şey, kuruluşunuza özeldir.