LİDERLİK

Ortamlarını ve araç-gereçlerini bakımlı, temiz-tertipli tutmayı, iş planlamayı ve takip etmeyi, verimlilik arttırmayı, kadro kurmayı ve çalıştırmayı, doğru ücretlendirmeyi, doğru ödüllendirmeyi, kişisel karizmasıyla etki alanını genişletmeyi öğrenen genç yetenekler bu modül sayesinde zamanı geldikçe bir birimin, birkaç birimin, bütün bir kuruluşun, birkaç kuruluştan oluşan bir sektörün, sektörlerden oluşmuş bir holdingin sorumluluğunu almaya hazır olacaklardır.