Stratejik Norm Kadro Yönetimi

Bir işin istenen nitelikte ve istenen sürede gerçekleşmesini güvence altına alacak “doğru yetkinlikteki görevli sayısına” norm kadro, bu sayıları belirlemek için yapılması gereken çalışmalar bütününe de norm kadro çalışmaları denilmektedir.

 • Performans katili olan “aşırı iş yükü”ne, yorgunluk-bıkkınlık kaynaklı kalite problemlerine ve iş kazalarına aman vermemek
 • Çalışanların iş yüklerini dengeleyerek adil olmak
 • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak
 • Fazla mesaileri minimize etmek
 • Atıl insan kapasitesini tespit edip iş gücünden tasarruf etmek
 • Terk edilebilir, basitleştirilebilir işleri belirleyip iş gücünden tasarruf etmek
 • Vardiyaların kadroları ile verimi arasında doğru orantı olmasını sağlamak

için norm kadro çalışmaları yapılmalı ve zaman zaman tekrarlanmalıdır.

AMAÇ

Bu eğitimin sonunda katılımcılar; norm kadro planlama projelerinin amaç ve kapsamını, projede yapılacak işleri ve sıralamasını, kullanılacak teknikleri ve tekniklerin yol açacağı maliyetleri, teknikleri doğru kullanmanın yol ve yöntemlerini açıklayabileceklerdir.

İÇERİK

İşlerin Birim Sürelerini  Belirleme Yöntemleri

 • İş Etütleri
 • İş Örneklemesi
 • İş-Zaman Çizelgeleri

İş Yükü Belirleme Adımları

 • İşleri listeleme, işleri dilimleme
 • İşlerin birim sürelerini belirleme
 • İşlerin yıllık tekrar sayılarını belirleme
 • Pozisyonların yıllık toplam iş yüklerini hesaplama

Norm Kadro Hesaplama (FTE -Full Time Equivalent)

 • Bir kişilik yıllık iş gücü arzını (kapasitesini) hesaplama
 • Pozisyonun iş yükünü bir kişilik kapasiteye bölerek pozisyon için gerekli tam zamanlı adam sayısını belirleme
 • İş yükünden bağımsız olarak noktalarda/vardiyalarda vb. istihdam edilmesi gereken tam zamanlı adam sayılarını belirleme
 • MethodWizard Yalın Üretim Yazılımı ile ile iş yükü analizi ve işgücü optimizasyonu (hat dengeleme) ve norm kadro planlama örnek çalışması

YÖNTEM

 • Kısa bir konu anlatımı yapılarak konunun bütünü hakkında bilgi sunulacak
 • Katılımcılardan örnek bilgi paketleri (organizasyon şeması, iş unvan listesi, çalışan sayıları, iş tanımları, satış-üretim-alım vb. faaliyet ve proje planları, yatırım planları) üzerinde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmeleri ve tercihlerine yol açan sebepleri açıklamaları istenecektir:
  • Hangi işler için iş yüküne dayalı hangileri için iş yükünden bağımsız hesaplama yapılmasının daha uygun olacağı
  • Hangi iş yükü hesaplama yönteminin hangi işler için daha uygun olacağı
  • Bir iş için norm kadro hesaplanması

GEREKLİ ÖN HAZIRLIK

 • Organizasyon şeması
 • İş unvanları
 • İş tanımları
 • İş istasyonları
 • İş gören listesi ve iş görenlerin istasyonlarda; “on-line / off-line” ve “bireysel / takım halinde” çalışma durumları
 • İş yüküne esas olacak satış-üretim-alım vb. faaliyet planları
 • İş yüküne esas olacak çevrim zamanları (işlerin standart süreleri)

SÜRE

1 gün

Etkinlik Yok