Öneri Ödül Sistemi Önerİşim®

öneri fingerAMAÇ

Önerİşim, Kalgem’in tescilli markasıdır. Önerİşim, geliştirme fırsatlarının çalışanlar tarafından yönetime önerilmesi, önerilerin öneri sahiplerince işe aktarılmasını teşvik eden bir yönetim sistemidir.

Ast-üst ilişkilerinin ürün/hizmet/süreç/sistem geliştirme temelinde yürütülmesine büyük katkılar sağlayan Önerİşim, sistemi kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan yatırımı aynı yıl içinde geri öder (yatırımın geri dönüş oranı 3-11 kat arasında değişmektedir).

Çalışanların yönetime güveni arttıkça Önerİşim’e katılımı artar; Önerİşim’e katılım arttıkça tüm paydaşlar hem maddi hem de manevi fayda elde etmeye devam ederler.

AMAÇ

Bu programının amacı, öneri ve ödül sistemi kurmak isteyen yöneticilere, uzmanlara

 • Etkin bir öneri-ödül sisteminin temel taşlarının serimini yapmak,
 • Öneri hazırlama ve değerlendirme uygulamaları ile katılımcıların püf noktaları açıklayacak duruma gelmelerini sağlamak,
 • Bireysel öneri sistemi olduğu kadar, ekip önerilerini teşvik eden bir sistem olduğunu fayda/maliyet hesapları ile ortaya koymaktır.

İÇERİK

 • Öneri nedir, dilek-temenni nedir, öneri sistemi nedir, öneri sisteminin kimlere ne gibi faydaları vardır?
 • Öneri sistemi organizasyonu, rol sahiplerinin seçimi ve eğitimi
 • Kimler öneri verebilir, hangi konularda öneri verilebilir, öneriler nasıl toplanır, grup önerisi verilebilir mi?
 • A3 düşünme ve raporlama metodolojisinin öneri sisteminde kullanımı
 • Öneri sisteminin çalışanlara tanıtımı
 • Öneri verme-değerlendirme süreci
  • Öneri formu
  • Öneri hazırlama ve sunma
  • Öneri değerlendirme ve öneri sahibiyle ilişkiler
  • Öneriyi hayata geçirme, bu aşamada öneri sahibinin yeri
  • Ödüllendirme
  • Öneri sistemini gözden geçirme ve iyileştirme
  • Öneri sistemi yıl sonu şöleni
  • Özetleme, değerlendirme

HEDEF KİTLE

Öneri-ödül sistemi kurmak ve/veya sistemini geliştirmek isteyen kuruluşların tepe yöneticileri ve öneri-ödül sistemi yöneticileri

Etkinlik Yok