Performans Yönetimi

AMAÇ

Performansı planlamak, ölçmek, değerlendirmek suretiyle çalışanların performansını arttırmaktır.

Bu programın sonunda katılımcılar;

 • Hedeflere dayalı performans karnesi ile liyakate dayalı performans karnesi oluşturabilecek,
 • Karnelere göre çalışana geri bildirim verme, kariyer planlama, performans primi hesaplama gibi işlemleri yapabilecek ve püf noktalarını açıklayabileceklerdir.

İÇERİK

 • Ölçümlenebilir (hedeflere dayalı) performans sistemi ile davranışların gözlemine dayalı değerlendirme sistemlerinin birlikte ve tek başlarına kullanımlarının personel üzerindeki etkileri
 • HEDEFLERE DAYALI PERFORMANS YÖNETİMİ
  • Ölçümlenebilir (hedeflere dayalı) performans sisteminin kurulması ve işletilmesi
  • Kuruluşun ve süreçlerin/birimlerin hedeflerini belirleme
  • Tepe yönetimden stratejik hedeflerin (kuruluş hedeflerinin) alınması
  • Kurumun hedeflerinin birimlere/süreçlere indirgenmesi
  • Atılımcı projeler için proje ekibi üyelerine hedef verilmesi
  • Süreç analizlerinin ve/veya görev dağılım tablolarının alınarak sürece/göreve özgü performans kriterlerinin belirlenmesi
  • Performans kriterlerinin ölçülebilir hale getirilmesi ve ölçme araçlarının tanımlanması
  • Her kriter için zoru başarmaya teşvik edici fakat erişilebilir hedefler belirleme
  • Her hedefin toplam hedefler içindeki ağırlığını belirleme
  • Çalışan için hedef belirleme
  • Hedef gösterilecek performans kriterinin kişinin görev sınırları açısından tanımlanması
  • Mevcut durum tespiti
  • Hedefi sayısallaştırma
  • Çalışanın ihtiyaçlarının (gerekli desteğin) öngörülmesi
  • Ölçme-değerlendirme; canlandırması ve mutabakatsızlıkların kotarılması
  • Değerlendirme sonuçlarının çalışanlara yansıtılması
 • LİYAKATE DAYALI PERFORMANS YÖNETİMİ
  • Davranışların gözlemine dayalı değerlendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi
  • Hedefin başarılmasının yanı sıra beklenen tutum ve davranışların (liyakatin) ölçmesi-değerlendirilmesi
  • 360 derece değerlendirme için; kapsam, sıklık ve değerlendiriciler
  • Değerlendirme kriterleri (organizasyonda değerler, ilkeler, beklenen davranışlar)
  • Değerlendirme sonuçlarının çalışanlara yansıtılması
 • PERFORMANS-KARİYER GÖRÜŞMELERİ
  • Performans-kariyer görüşmeleri için kurallar (performans görüşme eğitimi ayrıca alınmalıdır)
 • YÖNETMELİK
  • Tanımlar, dönemler, kabuller
  • Hedef verme ve performans ölçme-değerlendirme
  • Sonuçların personele yansıtılması
  • Yansıtma alanları: Ücret, prim, eğitim planı, kariyer planı, rotasyon planı, ödüllendirme-onurlandırma sistemi vb.
  • Yansıtma modellerine bakış ve kuruluş için uygun olanın seçimi
  • Çalışana geri bildirim verme (planlama-izleme-değerlendirme raporu ve kullanım şekli)
  • Sonuçların uygulamaya geçirilmesi
Etkinlik Yok