GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

Stratejik Norm Kadro Yönetimi

Bir işin istenen nitelikte ve istenen sürede gerçekleşmesini güvence a( Devamını Oku >>>)

Gri Yaka Yönetim Sistemleri

AMAÇ Ne beyaz ne de tam olarak mavi yakalı olmayan ama kuruluş için ç( Devamını Oku >>>)

Organizasyon Tasarımı, İş Analizleri ve İş Tanımları

AMAÇ Görevler yazılı hale getirilsin ya da getirilmesin yönetimin v( Devamını Oku >>>)

Kariyer Yönetimi

AMAÇ Kariyer yönetimi tepe yönetim ve çalışan açısından zihinde can( Devamını Oku >>>)

İş Değerlendirme-Ücretlendirme

AMAÇ İş değerleme sistemi sayesinde iş gören, aldığı ücretin yaptığ( Devamını Oku >>>)

Performans Yönetimi

AMAÇ Performansı planlamak, ölçmek, değerlendirmek suretiyle çalışa( Devamını Oku >>>)

Eğitim Yönetimi

AMAÇ Eğitim organizasyonundan örgütsel öğrenmenin önündeki engeller( Devamını Oku >>>)

Eğiticinin Eğitimi

AMAÇ Bu seminerin sonunda katılımcılar; yetişkin eğitiminin ilke ve y( Devamını Oku >>>)

Öneri Ödül Sistemi Önerİşim®

AMAÇ Önerİşim, Kalgem'in tescilli markasıdır. Önerİşim, geliştirme ( Devamını Oku >>>)

Anket Yönetimi

AMAÇ Hedef kitlenin algılamasını ölçmek, bulgular doğrultusunda he( Devamını Oku >>>)

Verimlilik Arttırma

AMAÇ Verimlilik kişilere, kurumlara ve uluslara rekabet üstünlüğü s( Devamını Oku >>>)

Üretim Planlama ve Satınlama

AMAÇ Kuruluşların rekabet güçlerini arttırmaları üretimde hızlı ve ( Devamını Oku >>>)

Yazılı İletişim ve Raporlama

AMAÇ Katılımcıların yazılı iletişim ve raporlama etkinliğini arttır( Devamını Oku >>>)

Yönetici Asistanlığı

AMAÇ İletişim teknolojilerindeki ilerleme, yöneticilerin teknolojiye ( Devamını Oku >>>)