“TALENT ACADEMY” NEDİR?

“Talent Academy”

Bir İnsan Kaynakları Yönetimi projesidir. Eğitim yönetimi sarmalında seçme-yerleştirme, eğitim, performans, kariyer yönetimi süreçlerini ilişkisel olarak yönlendirir.

 • Bir eğitim alış-veriş listesi değil; bir eğitim yönetimi projesidir.
 • Teorik dayatmalar yerine iş üzerinde eğitim prensibiyle çalışan; gerçek problemleri vaka olarak kullanan; 1’e 10 kazandıran bir eğitim yatırımı projesidir.
 • Yetkinlik-performans, eğitim-performans gibi ilişkilerin planlanıp kontrol edildiği bir seçme yerleştirme, ölçme-değerlendirme projesidir.
 • Kişisel kariyer beklentileri ile kurumun olanaklarının ve yönetici desteğinin birlikte değerlendirilmesini kurgulayan bir kariyer yönetimi projesidir.
 • Şölenleri ve modüllerde ilerledikçe farklı ortamlar sağlamasıyla bir motivasyon projesidir.
 • İşi öğrenip pekiştirmeyi ve geliştirmeyi önceleyen bir içeriden lider yetiştirme projesidir.

Doğru insanlarla yola çıkmak, yola beraber çıkılmış insanları vaktinden önce kaybetmeden yolculuğu hem eğlenceli hem etkin ve verimli kılmak için “bütünsel bir İK yönetimi projesi” olan “Talent Academy”yi siz de kendi kurumunuz için kullanabilirsiniz!

 

“Talent Academy”ye neden ihtiyacınız var?

 • Geleceğin liderlerinin bu günün gençlerinden çıkacağını biliyor ve genç yetenekleri topluyorsanız,
 • Aceleci genç yeteneklere ve onların toyluklarından yakınan yöneticilere bir çözüm sunmanız gerekiyorsa,
 • Kıdemli emektarlarınız yeni nesil kariyer yaklaşımlarını hassasiyetle izliyorsa,
 • Daha etkili İK politikaları güden kuruluşlar, nitelikli insan kaynağınızı sizden koparabiliyorsa
sizin de dengeleri yöneteceğiniz bir “Talent Academy” yatırımına ihtiyacınız var demektir.

“Talent Academy” kimlere fayda sağlar?

 • Deneyimli yöneticilerin işletme körlüğünden çekilip çıkarılmasına,
 • Tecrübesinden büyük sorumluklar yüklenecek aile üyelerinin yönetime hazırlanmasına,
 • Yüksek potansiyelli genç enerjinin yönetim basamaklarında hızlıca değerlendirilebilmesine,
 • 18-65 yaş aralığında mavi yakalı ve gri yakalı iş gücünü kariyer ufku sunulmasına
ihtiyacı olan tüm kuruluşlara ve bireylere fayda sağlar.