depo

Üretim Planlama ve Satınlama

AMAÇ

Kuruluşların rekabet güçlerini arttırmaları üretimde hızlı ve esnek davranabilmelerine bağlıdır. Hız ve esnekliğin kazanılması; bütçe, kapasite planlama, satın alma, üretim planlama, stok ve dağıtım fonksiyonlarının doğru tanımlanması ve organize edilmesini gerektirir.

Bu seminerin sonunda katılımcılar; vizyondan bütçeye, kapasite planlamadan üretim planlamaya, alıma ve depolamaya-dağıtıma kadar uzanan süreçleri yeniden yapılandırmanın püf noktalarını açıklayabileceklerdir.

İÇERİK

 • Vizyondan bütçeye, bütçeden üretim planlamaya, satın almaya, üretime ve dağıtıma bakış
 • Kapasite planlama: girdileri, planlama süreci ve sürecin çıktıları
 • Malzeme ihtiyaç planlama
  • Ön koşullar, varsayımlar, ürün yapısı, parti büyüklüğü, parçaların ortak kullanımı
  • Amaçları, girdileri, çıktıları ve çıktıların kullanılması
  • İşletme süreci
  • Sipariş miktarı hesaplama algoritmaları
 • Satın alma
  • Satın almanın amaçları, politikaları
  • Satın alma fonksiyonları: planlama, satın alma, stok tutma, dağıtım)
  • Satın alma organizasyonu: işletmedeki yeri, birim içi organizasyon, görev tanımları ve görevli nitelikleri
  • Satın alma birimi repertuarı, kriz ortamında satın alma ve üretim planlama
  • Satın alma iletişimi
  • Tedarik sürecinin, tedarikçinin, satın alma biriminin performansı
  • Tedarik zinciri
 • Üretim Planlama
  • Satış sürecinin üretim planlamaya bakan yüzü
  • Ürün tasarımının üretim planlamaya ve malzeme ihtiyaç planlamasına bakan yüzü
  • İş ekonomisi (üretim planlamaya hazırlık)
  • Üretimi planlama
  • Kontrol
 • Satış-dağıtım: sevkiyat planlama ve satış sonrası takip
 • Uygulamalar
  • Ürün gamını oluşturma, hedef belirleme, bütçe planlama
  • İş ekonomisi, üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, satış-dağıtım birimlerini kurma
  • Müşterilerin teslim süresi, termin, fiyat sorularını cevaplama
  • Sipariş alma, imalata iş emri oluşturma ve imalatı takip
  • Sevkiyat planlama ve satış sonrası takip
  • Sorunlarla başa çıkma (yeniden planlama)
  • Raporlama
 • Kursiyerlere uygulamadaki tutumları, başarıları ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında geri bildirim verme
TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
16/12/2019-18/12/2019
10:00-16:00
Üretim Planlama ve Satınlama
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul