Verimlilik Arttırma

AMAÇ

Verimlilik kişilere, kurumlara ve uluslara rekabet üstünlüğü sağlar. Katılımcılar bu seminerin sonunda; kuruluşlarında maliyet düşürme potansiyeli olan alanları belirleyebilecekler, kullanılması gereken verimlilik arttırma tekniklerini tanımlayabilecekler, öncelik sırasına koyabileceklerdir.

AKIŞ

MODERATÖR

 • Verimlilik, karlılık, iktisadilik, gider, maliyet, harcama gibi kavramlara açıklık getirecek,
 • Maliyet düşürme fırsatları içeren alanların serimini yapacak,
 • Katılımcıları maliyet düşürme fırsatları aramak üzere çalışyata davet edecektir.

KATILIMCILAR

 • Maliyet düşürme fırsatları içeren alanları tarayacak, grupça değerlendirecek
 • Firmalarına özel iyileştirme fırsatlarını belirli hale getirecek,
 • Bulgularını tüm katılımcılarla paylaşacak,
 • Moderatörden geri bildirim alacaktır.

MODERATÖR

 • Verimli ve etkili çalışmanın gerekleri olan yönetsel sistemleri tanıtacak,
 • Sistemlerin bir birleriyle ilintilerini ortaya koyacak,
 • Yalın üretim yazılımı olan MethodWizardın modüllerini örnek uygulamalarla tanıtacak,
 • Katılımcıları verimlilik arttırıcı yönetsel sistemlerin yeniden yapılandırılması konusunda çalışyata davet edecektir.

KATILIMCILAR

 • Verimlilik arttırıcı yönetsel sistemlerin firmalarında yapılanma veya yeniden yapılanma ihtiyaçlarını tarayacak,
 • Yapılandırılacak, yeniden yapılandırılacak sistemleri öncelik sırasına koyacak,
 • Bulgularını tüm katılımcılarla paylaşacak,
 • Moderatörden geri bildirim alacaktır.

İÇERİK

 • Tanımlar (Verimlilik, İktisadilik, Karlılık)
 • Başabaş noktası analizi, dupont analizi
 • Gider-maliyet sınıflamaları
  • Çeşitlerine,
  • İşletme fonksiyonlarına,
  • Ürünlere yüklenmesine,
  • Faaliyet hacmiyle olan ilişkilerine,
  •  Kontrol edilebilirlik özelliklerine,
  • Fiili olup olmamasına,
  • Yönetim kararlarında kullanımlarına göre giderler
 • Verimlilik arttırma yollarından bazıları
  • Stratejik yönetim
   • Rakip analizi, benchmarking, tatmin araştırmaları, pazar araştırmaları, paydaş beklenti araştırmaları
   • Stratejik hedefler, hedeflerin yayılımı ve ölçme-değerlendirme
   • Değer analizi, tasarım ve tolerans
   • Vizyondan bütçeye geçiş
    • İş ve zaman etüdü
    • Süreç yönetimi ve iş basitleştirme
    • Üretim planlama, norm kadro planlama, malzeme ihtiyaç planlama ve diğer fonksiyon planları
    • Bütçe (sıfır bazlı),  maliyet verimlilik tahsisi, bütçe analizleri
    • Toplam verimli bakım, temizlik tertip düzen, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ekip çalışması, kalite çemberleri, öneri sistemleri, teşvikli ücret sistemleri
    • Bütünleşik bilgi sistemleri
     • Elektronik veri değişim sistemleri, tedarik zincirleri, CRM
     • Veri toplama, eş zamanlı kayıt, gösterge izleme, performans izleme
 • Maliyet düşürme alanları
  • Tedarik
  • Tasarım
  • Üretim hazırlıkları
  • Üretimin genel giderleri
  • Ürün seçme-eleme kalite kontrol
  • Ürün ambalajlama
  • Ürün stoklama
  • Depo ve mağazalara sevkiyat
  • Hareketsiz mallar
  • Müşteri ilişkileri yönetimi
  • Yönetim

HEDEF KİTLE

Kullanılacak verimlilik arttırma tekniklerini yönetime önerebilme ve bunların öncelik sıralamasında görüş verme yetisine ve yetkisine sahip yöneticiler

Etkinlik Yok