Yazılı İletişim ve Raporlama

AMAÇ

Katılımcıların yazılı iletişim ve raporlama etkinliğini arttırmaktır.

Bu programın sonunda katılımcılar;

 • İş yazışmalarında uyulması gereken yazım kurallarını açıklayabilecekler,
 • Amaca uygun rapor içeriği tasarlayabilecekler,
 • Rapora ekleyecekleri analizleri görselleştirebilecekler ve analizlere uygun yorumlar yazabileceklerdir.

İÇERİK

 • İş hayatında yazı türleri
 • Yazışmalarda şekil şartları
 • Yazım kuralları
 • Rapor türleri ve türlerine göre minimum içerik gereklilikleri
 • Rapora analiz ekleme ve görselleştirme
 • Rapordaki analizleri yorumlama ve yazılı hale getirme
 • Rapor Kontrol listesi ile rapor değerlendirme

UYGULAMA

 • Mevcut raporları gözden geçirip hata bulma
 • Verilen bir konuda rapor içeriği tasarlama
 • Tasarlanmış rapor içeriğini bir kısmı için bir giriş metni yazma, bir analiz ekleme, bir yorum yazma
 • A3 metodolojisinde düşünme ve raporlama

HEDEF KİTLE

 • Analizciler
 • Yönetici adayları, yöneticiler
 • Bilgi işlem yöneticileri
 • Raporlama ile görevli asistanlar

YÖNTEM

 • % 25       Düz anlatım                          Yazılı iletişim ve raporlama hakkında sunum
 • % 25       Örnek olay inceleme          Yazılı iletişim ve rapor örneklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi
 • % 25       Gösterim (uygulama)          Katılımcıların verilen konularda yazılı iletişim ve/veya rapor örnekleri oluşturması
 • % 25       Değerlendirme                   Katılımcıların uygulamaları hakkında gruba geri bildirim vermesi

GEREKLİ ÖNHAZIRLIK

Her katılımcı kendi bölümünde üretilen raporlardan örnekler getirmeli

Etkinlik Yok