Yönetici Asistanlığı

AMAÇ

İletişim teknolojilerindeki ilerleme, yöneticilerin teknolojiye hâkimiyeti yönetici-asistan ikililerinin iş paylaşımını farklılaştırmıştır. Dikte edilmiş yazıları yazan asistanlara duyulan ihtiyaç bitmiş, yöneticisi için rapor, sunum hazırlayan asistanlar aranır olmuştur. Bu seminerin amacı, yönetici asistanlığı ve ofis asistanlığı görevlerini günümüzün şartlarına göre yeniden yorumlamak ve tanımlamaktır.

Eğitimden önce katılımcıların aşağıdaki soruları yanıtlaması gerekmektedir.

 • Nasıl bir yöneticiniz var? Yönetici(ler)iniz en çok hangi konuda bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor?
 • Nitelikleriniz ve işlevleriniz nelerdir, yöneticinizin çalışma biçimine göre ne olmalıdır?
 • Sizce hangi görevleri üstlenemezsiniz?
 • İşlerinizi yapmak için önünüzde ne gibi engeller var?
 • Kişisel gelişiminizi nasıl yönlendirebilirsiniz?

İÇERİK

 • Temel sekreterlik hizmetleri
  • İletişim (süreç, sözlü-sözsüz mesajlar)
  • Telefonlar (teknikler, kurallar, kayıtlar)
  • Yazışma ve raporlama (şekil, içerik, imla)
  • Gönderiler ve kayıtları
  • Dosyalama (sınıflandırma, şekil, güvenlik)
  • Randevular (kurallar, kayıtlar, takip)
  • Konuk kabulleri (karşılama, ağırlama, uğurlama)
  • Hatırlatmalar (yöneticinin akıl defteri olma)
  • Toplantılar (ön hazırlık, toplantı tutanağı)
  • Yöneticinin seyahat organizasyonu (rezervasyonlar, çanta hazırlığı)
 • Sekreterin çalışma ortamının düzenlenmesi, sekreterin repertuarı, sekreterin görev tanımı
 • Yönetici asistanlığı
  • Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon, kontrol, bütçeleme, kontrol)
  • Yönetici asistanının yönetim fonksiyonlarını kullanımı
  • Yönetici ile ortak çalışma
  • Yöneticiyi tanımak, amaçlarını bilmek, ne beklediğini bilmek
  • Yöneticinin ve diğer çalışanların güvenini kazanmak
  • Yöneticinin kurum içi ve dışı iletişimini üstlenmek
  • Yöneticinin uzantısı olarak iş takibi, görev üstlenme
  • Bilgi toplama, kıyaslama, raporlama
  • Yöneticinin zamanını yönetmek
  • Yöneticinin masa üstü verimliliğine katkıda bulunmak
  • Yöneticinin eksiklerini ve hatalarını kapatmak, yöneticinin akıl defteri olabilmek
  • Yöneticiyi iç ve dış olumsuz söz, davranış ve tepkilerden haberdar etmek
  • Asistanın kişisel uzmanlığı ve becerileri nedeniyle yüklendiği görevler
 • Sekreterlikte stres ve zaman yönetimi ve sekreterin sürekli gelişimi

HEDEF KİTLE

Mesleğe yeni atılanlar ile deneyimli asistanların bir arada eğitim almasında sakınca olmadığı gibi birbirleri için faydalı da olmaktadırlar.

TARİH/ZAMAN GELECEK ETKİNLİKLER
19/12/2019-20/12/2019
10:00-16:00
Yönetici Asistanlığı
Ağaoğlu MyOffice-Ataşehir / 34746, İstanbul