YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

AMAÇ
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Yönetimin fonksiyonlarını, yönetim alanlarındaki kayıpları azaltacak tekniklerin adımlarını sayabilecekler,
 • Etkili yönetim için gerekli kişilik özelliklerini tanımlayabilecekler ve bu özellikler üzerinden kendilerini değerlendirebileceklerdir.

İÇERİK
TARTIŞMA: Organizasyon şeması içindeki rolünüz

 • İşletme fonksiyonlarını tanıma
 • Yönetim fonksiyonlarını tanıma ve yönetim becerilerini geliştirme
  • Planlama, Bütçeleme, Örgütleme
  • Personel bulma, Yönlendirme
  • Koordinasyon, Kontrol
  • Yöneticilik özelliklerini tanıma ve yönetim becerilerini geliştirme
   • Açıklık, liderlik, iletişim, motivasyon, ekibi ve ekip ruhunu oluşturabilme
   • Sorun çözme-karar alma
   • Hedef gösterme ve performansı değerlendirme
   • Stresle başa çıkabilme
   • Eğiticilik-koçluk
   • Yalın yönetim, sürekli iyileştirme, öğrenen organizasyon felsefesini benimseme
  • Yönetsel başarıyı ölçmede kullanılan kriterler
  • Yöneticinin kişisel gelişimi ve farklı bakış açısı